Borang

Borang

Borang Penerbitan

Bil Nama Borang Kod
1. Borang Penyerahan Manuskrip Buku Ilmiah BP/UE-B/01
2. Borang Permohonan Pendahuluan Wang Insentif Penerbitan Manuskrip Buku BP/UE-B/02
3. Borang Laporan Perkembangan Manuskrip BP/UE-B/03
4. Borang Penilaian Manuskrip Buku    BP/UE-B/04
5. Borang Tuntutan Elaun Managing Editor Penerbitan Jurnal BP/UE-J/01
6. Borang Pembiayaan Jurnal Berbayar BP/UE-J/03
7. Borang Penyerahan Manuskrip Modul BP/UE-M/01
8. Borang Permohonan Percetakan BP/UE-PP/01
9. Borang Permohonan Perkhidmatan Grafik BP/UE-PG/01
10. Borang Penyerahan Manuskrip Prosiding BP/UE-PS/01
11

Borang Pembayaran Imbuhan Bagi Penerbitan Artikel Jurnal Berimpak Tinggi Berindeks ISI Thomson Pejabat Penerbit

BP/UE-J/02/B
12

Borang Kajian Pemasaran Buku

BP/UE-B/07/B