Borang

Borang Penerbitan

Senarai Borang

 BUKU 
Bil Nama Borang Kod
1.

Borang Penyerahan Manuskrip Buku Ilmiah

- Aku Janji

- Kajian Pasaran

BP/UE-B/01-pin. 2018
2. Borang Permohonan Pendahuluan Wang Insentif Penerbitan Manuskrip Buku BP/UE-B/02
3. Borang Laporan Perkembangan Manuskrip BP/UE-B/03
4. Borang Penilaian Manuskrip Buku    BP/UE-B/04
5. Borang Penilaian Saringan Manuskrip Buku  BP/UE-B/05 (Pindaan 2016)
6. Borang Butiran Pengarang BP/UE-B/06
7. Borang Tuntutan Percetakan Penerbitan Bab Dalam Buku BP/UE-B/07 (Pindaan 2017)
8. Templat Bab Buku

Templat Bab Buku_BI

Templat Bab Buku_BM

9. Borang Penilaian Manuskrip Bab Dalam Buku

BP/UE-B/08

 JURNAL 
Bil. Nama Borang Kod
1. Borang Tuntutan Elaun Managing Editor Penerbitan Jurnal BP/UE-J/01 (Pindaan 2020)
2. Borang Pembayaran Imbuhan Bagi Penerbitan Artikel Jurnal Berimpak Tinggi Berindeks ISI Thomson Pejabat Penerbit BP/UE-J/02/B (Permohonan melalui SMPU)
3. Borang Pembiayaan Jurnal Berbayar BP/UE-J/03
  MODUL
Bil. Nama Borang Kod
1. Borang Penyerahan Manuskrip Modul BP/UE-M/01
 PROSIDING
Bil. Nama Borang Kod
1. Borang Penyerahan Manuskrip Prosiding BP/UE-PS/01
 UMUM
Bil. Nama Borang Kod
1. Borang Permohonan Percetakan BP/UE-PP/01
2. Borang Permohonan Perkhidmatan Grafik BP/UE-PG/01
3.

Borang Kajian Pemasaran Buku

BP/UE-B/07/B