[1]
Abd Manaf, A.R. and Mokhtar, N. 2016. ISU-ISU SOKONGAN SOSIAL DALAM KALANGAN KANAK-KANAK MANGSA PENDERAAN SEKSUAL DI INSTITUSI PEMELIHARAAN DAN PERLINDUNGAN. Journal of Techno-Social. 8, 2 (Dec. 2016).