(1)
Abd Manaf, A. R.; Mokhtar, N. ISU-ISU SOKONGAN SOSIAL DALAM KALANGAN KANAK-KANAK MANGSA PENDERAAN SEKSUAL DI INSTITUSI PEMELIHARAAN DAN PERLINDUNGAN. jts 2016, 8.