(1)
Ismail, H.; Hassan, K.; Zakaria, M. N. KESEDERHANAAN KE ARAH PERPADUAN KAUM DI MALAYSIA. jts 2016, 8.