Abd Manaf, A. R., & Mokhtar, N. (2016). ISU-ISU SOKONGAN SOSIAL DALAM KALANGAN KANAK-KANAK MANGSA PENDERAAN SEKSUAL DI INSTITUSI PEMELIHARAAN DAN PERLINDUNGAN. Journal of Techno-Social, 8(2). Retrieved from https://penerbit.uthm.edu.my/ojs/index.php/JTS/article/view/1522