Abd Manaf, Abdul Razak, and Norliza Mokhtar. 2016. “ISU-ISU SOKONGAN SOSIAL DALAM KALANGAN KANAK-KANAK MANGSA PENDERAAN SEKSUAL DI INSTITUSI PEMELIHARAAN DAN PERLINDUNGAN”. Journal of Techno-Social 8 (2). https://penerbit.uthm.edu.my/ojs/index.php/JTS/article/view/1522.