Abd Manaf, A. R. and Mokhtar, N. (2016) “ISU-ISU SOKONGAN SOSIAL DALAM KALANGAN KANAK-KANAK MANGSA PENDERAAN SEKSUAL DI INSTITUSI PEMELIHARAAN DAN PERLINDUNGAN”, Journal of Techno-Social, 8(2). Available at: https://penerbit.uthm.edu.my/ojs/index.php/JTS/article/view/1522 (Accessed: 22 February 2024).