[1]
A. R. Abd Manaf and N. Mokhtar, “ISU-ISU SOKONGAN SOSIAL DALAM KALANGAN KANAK-KANAK MANGSA PENDERAAN SEKSUAL DI INSTITUSI PEMELIHARAAN DAN PERLINDUNGAN”, jts, vol. 8, no. 2, Dec. 2016.