[1]
T. P. R. Syed Hussain and I. Abd. Muttalib, “KAJIAN SIKAP RAKYAT MALAYSIA TERHADAP KESETIAAN KEPADA NEGARA”, jts, vol. 8, no. 2, Dec. 2016.