Abd Manaf, A. R., and N. Mokhtar. “ISU-ISU SOKONGAN SOSIAL DALAM KALANGAN KANAK-KANAK MANGSA PENDERAAN SEKSUAL DI INSTITUSI PEMELIHARAAN DAN PERLINDUNGAN”. Journal of Techno-Social, vol. 8, no. 2, Dec. 2016, https://penerbit.uthm.edu.my/ojs/index.php/JTS/article/view/1522.