Abd Manaf, Abdul Razak, and Norliza Mokhtar. “ISU-ISU SOKONGAN SOSIAL DALAM KALANGAN KANAK-KANAK MANGSA PENDERAAN SEKSUAL DI INSTITUSI PEMELIHARAAN DAN PERLINDUNGAN”. Journal of Techno-Social 8, no. 2 (December 8, 2016). Accessed February 22, 2024. https://penerbit.uthm.edu.my/ojs/index.php/JTS/article/view/1522.