1.
Abd Manaf AR, Mokhtar N. ISU-ISU SOKONGAN SOSIAL DALAM KALANGAN KANAK-KANAK MANGSA PENDERAAN SEKSUAL DI INSTITUSI PEMELIHARAAN DAN PERLINDUNGAN. jts [Internet]. 2016 Dec. 8 [cited 2024 Feb. 22];8(2). Available from: https://penerbit.uthm.edu.my/ojs/index.php/JTS/article/view/1522