(1)
Md Nor, N.; Harliana Halim; Siti Sarawati Johar; Nur Azah Razali. Isu Kemasukan Pekerja Asing Terhadap Kesejahteraan Hidup Masyarakat Malaysia. hsp 2023, 3 (2), 11-15.