Skip to main content
  • 1
  • Penerbit Edited 2

Galeri Aktiviti Pejabat Penerbit

Poster Hari Raya 2022

Lawatan Kedai Buku oleh TNCPI PROF. Dr. MOHD SHAHIR SHAMSIR BIN OMAR
RERUAI MAPIM 2022 : Temu-bual bersama Dr. Nurhafiza bt. Hamzah, Pegawai Pejabat Penerbit UTHM

Bengkel Perancangan Strategik Penerbit UTHM

Taklimat Penerbitan Modul P&P Dengan Nombor Siri ISBN (Buku Teks)

Kemasukan barangan Innovation & Commercialisation Centre UTHM (ICC UTHM) ke dalam rak pameran Kedai Buku Penerbit UTHM

Lawatan staf Penerbit Utm ke Pejabat dan Kedai Buku Penerbit Uthm