Skip to main content
  • 1
  • Penerbit Edited 2

Galeri Aktiviti Pejabat Penerbit

Majlis penghargaan dan ucapan terima kasih kepada saudara Mohd. Elham bin Kasian atas sumbangan selama 18 tahun di Pejabat Penerbit


Bengkel pemasaran ‘Market Research For A Book’


Bengkel Post-Mortem Pencapaian 2023 dan Sasaran Kerja Tahunan 2024 Pejabat Penerbit